פלואור

9
F
קבוצה
17
מחזור
2
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
9
9
10
תכונות כלליות
מספר אטומי
9
מסה אטומי
18.9984032
מספר מסה
19
קטגוריה
הלוגנים
צבע
ללא צבע
רדיואקטיבי
לא
From the Latin and French fluere, flow or flux
מבנה גבישי
ממורכז מונוקליני
היסטוריה
In 1529, Georigius Agricola described the use of fluorspar as a flux.

In 1670 Heinrich Schwandhard found that glass was etched when exposed to fluorspar treated with acid.

In 1810, French scientist Andre-Marie Ampere proposed that fluoric acid was a compound of hydrogen with a new element.

The element was finally isolated in 1886 by Henri Moissan.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 7
מבנה אלקטרוני
[He] 2s2 2p5
F
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
מאפיינים פיזים
פאזה
גז
צפיפות החומר
0.001696 g/cm3
נקודת התכה
53.53 K -219.62 | °C -363.32 °F
נקודת רתיחה
85.03 K -188.12 | °C -306.62 °F
חום היתוך
0.26 kJ/mol
חום אידוי
3.27 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.824 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.054%
שפע ביקום
0.00004%
Fluorine
זכויות התמונות: Images-of-elements
Fluorine gas, but only as photomontage, because fluorine reacts even with glass
מספר CAS
7782-41-4
מספר CID של PubChem
24524
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
42 pm
רדיוס קוולנטי
64 pm
אלקטרושליליות
3.98 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
17.4228 eV
מסה אטומית
17.1 cm3/mol
מוליכות חום
0.000279 W/cm·K
מספר חמצון
-1
יישומים
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.
Fluorine is highly toxic and corrosive
איזוטופים
איזוטופים יציבים
19F
איזוטופים לא יציבים
14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F