חמצן

8
O
קבוצה
16
מחזור
2
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
8
8
8
תכונות כלליות
מספר אטומי
8
מסה אטומי
15.9994
מספר מסה
16
קטגוריה
יסודות אל-מתכתיים
צבע
ללא צבע
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word oxys, acid, and genes, forming
מבנה גבישי
ממורכז מונוקליני
היסטוריה
Carl Wilhelm Scheele obtained oxygen by heating mercuric oxide and nitrates in 1771, but did not publish his findings until 1777.

Joseph Priestley also prepared this new air by 1774.

The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 6
מבנה אלקטרוני
[He] 2s2 2p4
O
Green and red colors in the Aurora Borealis are caused by oxygen atoms
מאפיינים פיזים
פאזה
גז
צפיפות החומר
0.001429 g/cm3
נקודת התכה
54.36 K -218.79 | °C -361.82 °F
נקודת רתיחה
90.2 K -182.95 | °C -297.31 °F
חום היתוך
0.222 kJ/mol
חום אידוי
3.41 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.918 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
46%
שפע ביקום
1%
Vial
זכויות התמונות: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure oxygen
מספר CAS
7782-44-7
מספר CID של PubChem
977
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
48 pm
רדיוס קוולנטי
66 pm
אלקטרושליליות
3.44 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
13.6181 eV
מסה אטומית
14.0 cm3/mol
מוליכות חום
0.0002674 W/cm·K
מספר חמצון
-2, -1, 1, 2
יישומים
Pure oxygen is frequently used to help breathing in patients with respiratory ailments.

Oxygen is used in oxyacetylene welding, as an oxidant for rocket fuel, and in methanol and ethylene oxide production.

It is also used in the production of steel, plastics and textiles.

Plants and animals rely on oxygen for respiration.
Oxygen gas can be toxic at elevated partial pressures, leading to convulsions and other health problems
איזוטופים
איזוטופים יציבים
16O, 17O, 18O
איזוטופים לא יציבים
12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O