חנקן

7
N
קבוצה
15
מחזור
2
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
7
7
7
תכונות כלליות
מספר אטומי
7
מסה אטומי
14.0067
מספר מסה
14
קטגוריה
יסודות אל-מתכתיים
צבע
ללא צבע
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word nitrum, Greek Nitron, native soda; and genes, forming
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Nitrogen is considered to have been discovered by Scottish physician Daniel Rutherford in 1772, who called it noxious air or fixed air.

It was also studied at about the same time by Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish and Joseph Priestley.

In 1790 the French chemist Jean-Antoine-Claude Chaptal named the element nitrogen.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 5
מבנה אלקטרוני
[He] 2s2 2p3
N
Nitrogen is present in all living organisms, in proteins, nucleic acids and other molecules
מאפיינים פיזים
פאזה
גז
צפיפות החומר
0.0012506 g/cm3
נקודת התכה
63.15 K -210 | °C -346 °F
נקודת רתיחה
77.36 K -195.79 | °C -320.42 °F
חום היתוך
0.36 kJ/mol
חום אידוי
2.79 kJ/mol
קיבול חום סגולי
1.04 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.002%
שפע ביקום
0.1%
Vial
זכויות התמונות: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure nitrogen
מספר CAS
7727-37-9
מספר CID של PubChem
947
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
56 pm
רדיוס קוולנטי
71 pm
אלקטרושליליות
3.04 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
14.5341 eV
מסה אטומית
17.3 cm3/mol
מוליכות חום
0.0002598 W/cm·K
מספר חמצון
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
יישומים
Nitrogen is used to produce ammonia and fertilizers, vital for current food production methods.

Liquid nitrogen is used as a refrigerant.

Nitric acid is used as an oxidizing agent in liquid fueled rockets.

Nitrogen is a constituent of molecules in every major drug class in pharmacology and medicine.
Rapid release of nitrogen gas into an enclosed space can displace oxygen, and therefore represents an asphyxiation hazard
איזוטופים
איזוטופים יציבים
14N, 15N
איזוטופים לא יציבים
10N, 11N, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N, 23N, 24N, 25N