פחמן

6
C
קבוצה
14
מחזור
2
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
6
6
6
תכונות כלליות
מספר אטומי
6
מסה אטומי
12.0107
מספר מסה
12
קטגוריה
יסודות אל-מתכתיים
צבע
שחור
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word carbo, charcoal
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Carbon was discovered in prehistory and was known in the forms of soot and charcoal to the earliest human civilizations.

In 1772, Antoine Lavoisier showed that diamonds are a form of carbon; when he burned samples of charcoal and diamond and found that neither produced any water.

In 1779, Carl Wilhelm Scheele showed that graphite burned to form carbon dioxide and so must be another form of carbon.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 4
מבנה אלקטרוני
[He] 2s2 2p2
C
About 20% of the weight of living organisms is carbon
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
2.267 g/cm3
נקודת התכה
3948.15 K 3675 | °C 6647 °F
נקודת רתיחה
4300.15 K 4027 | °C 7280.6 °F
חום היתוך
105 kJ/mol
חום אידוי
715 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.709 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.18%
שפע ביקום
0.5%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure carbon as graphite
מספר CAS
7440-44-0
מספר CID של PubChem
5462310
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
67 pm
רדיוס קוולנטי
77 pm
אלקטרושליליות
2.55 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
11.2603 eV
מסה אטומית
5.31 cm3/mol
מוליכות חום
1.29 W/cm·K
מספר חמצון
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
יישומים
The major use of carbon other than food and wood is in the form of hydrocarbons, most notably the fossil fuel methane gas and crude oil.

Graphite is used for pencil tips, high temperature crucibles, dry cells, electrodes and as a lubricant.

Diamonds are used in jewelry and in industry for cutting, drilling, grinding, and polishing.

Carbon black is used as the black pigment in printing ink.
Pure carbon has extremely low toxicity to humans and can be handled safely in the form of graphite or charcoal
איזוטופים
איזוטופים יציבים
12C, 13C
איזוטופים לא יציבים
8C, 9C, 10C, 11C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C