בורון

5
B
קבוצה
13
מחזור
2
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
5
5
6
תכונות כלליות
מספר אטומי
5
מסה אטומי
10.811
מספר מסה
11
קטגוריה
מתכות למחצה
צבע
שחור
רדיואקטיבי
לא
From the Arabic word Buraq, Persian Burah
מבנה גבישי
פשוט משולש
היסטוריה
Boron compounds have been known for thousands of years, but the element was not discovered until 1808 by Sir Humphry Davy and by Gay-Lussac and Thenard.

Boron was not recognized as an element until it was isolated in 1808 by Sir Humphry Davy and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.

Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 3
מבנה אלקטרוני
[He] 2s2 2p1
B
Boron is an essential nutrient for all green plants
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
2.34 g/cm3
נקודת התכה
2349.15 K 2076 | °C 3768.8 °F
נקודת רתיחה
4200.15 K 3927 | °C 7100.6 °F
חום היתוך
50 kJ/mol
חום אידוי
507 kJ/mol
קיבול חום סגולי
1.026 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00086%
שפע ביקום
1×10-7%
Pure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Pure crystalline boron, front side
מספר CAS
7440-42-8
מספר CID של PubChem
5462311
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
90 pm
רדיוס קוולנטי
84 pm
אלקטרושליליות
2.04 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
8.298 eV
מסה אטומית
4.6 cm3/mol
מוליכות חום
0.274 W/cm·K
מספר חמצון
1, 2, 3
יישומים
Boron oxide is used in glassmaking and ceramics.

Borax is used in making fiberglass, as a cleansing fluid, a water softener, insecticide, herbicide and disinfectant.

Boric acid is used as a mild antiseptic and as a flame retardant.

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors.
Elemental boron, boron oxide, boric acid, borates and many organoboron compounds are non-toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
10B, 11B
איזוטופים לא יציבים
7B, 8B, 9B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19B