בריליום

4
Be
קבוצה
2
מחזור
2
חסום
s
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
4
4
5
תכונות כלליות
מספר אטומי
4
מסה אטומי
9.012182
מספר מסה
9
קטגוריה
מתכת אלקלית עפרורית
צבע
אפור ארד
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word beryllos, beryl
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Louis-Nicolas Vauquelin discovered beryllium in the oxide form in both beryl and emeralds in 1798.

Friedrich Wöhler and Antoine Bussy independently isolated beryllium in 1828 by the chemical reaction of metallic potassium with beryllium chloride.

The first commercially-successful process for producing beryllium was developed in 1932 by Alfred Stock and Hans Goldschmidt.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 2
מבנה אלקטרוני
[He] 2s2
Be
Emerald is a naturally occurring compound of beryllium
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
1.85 g/cm3
נקודת התכה
1560.15 K 1287 | °C 2348.6 °F
נקודת רתיחה
2742.15 K 2469 | °C 4476.2 °F
חום היתוך
7.95 kJ/mol
חום אידוי
297 kJ/mol
קיבול חום סגולי
1.825 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00019%
שפע ביקום
1×10-7%
Pure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Pure beryllium bead, 2.5 grams
מספר CAS
7440-41-7
מספר CID של PubChem
5460467
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
112 pm
רדיוס קוולנטי
96 pm
אלקטרושליליות
1.57 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
9.3227 eV
מסה אטומית
4.9 cm3/mol
מוליכות חום
2.01 W/cm·K
מספר חמצון
1, 2
יישומים
Beryllium is used in nuclear reactors as a reflector or moderator.

Beryllium metal is used for lightweight structural components in the defense and aerospace industries in high-speed aircraft, guided missiles, space vehicles and satellites.

Unlike most metals, beryllium is virtually transparent to x-rays and hence it is used in radiation windows for x-ray tubes.
Beryllium and its salts are toxic and should be handled with the greatest of care
איזוטופים
איזוטופים יציבים
9Be
איזוטופים לא יציבים
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be