סדרת תגובות

צזיום
פרנציום
רובידיום
אשלגן
נתרן
ליתיום
בריום
רדיום
סטרונציום
סידן
מגנזיום
אלומיניום
טיטניום
מנגן
אבץ
כרום
ברזל
קדמיום
קובלט
ניקל
בדיל
עופרת
מימן
אנטימון
ביסמוט
נחושת
טונגסטן
כספית
כסף
זהב
פלטינה
מים קרים
תגובה אלימה
תגובה אלימה
תגובה אלימה
תגובה אלימה
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה איטית מאוד
לא מתכת
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
מים חמים/אדים
תגובה חזקה
תגובה חזקה
תגובה חזקה
תגובה חזקה
תגובה חזקה
תגובה חזקה
תגובה חזקה
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
להשוואה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
Dilute Acids
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה ממוצעת
תגובה איטית
תגובה איטית
תגובה איטית
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה
בלי תגובה