תרשים נמיסות

פלואוריד F-
כלוריד Cl-
ברומיד Br-
יודיד I-
כלורט ClO3-
הידרוקסיד OH-
מגופרת SO32-
סולפט SO42-
קרבונט CO32-
ניטריט NO2-
חנקה NO3-
זרחה PO43-
ציאניד CN-
ציאנד OCN-
סיאוכיאנט SCN-
דיכרומט Cr2O72-
תחמוצת O2-
אמוניום NH4+
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
ממסS
ממסS
ליתיום Li+
ממס טיפהSS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממס טיפהSS
ממסS
ממסS
לא ממסI
ממסS
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
ממסS
מגיב עם מיםR
נתרן Na+
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
מגיב עם מיםR
אשלגן K+
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
מגיב עם מיםR
מגנזיום Mg2+
ממס טיפהSS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
לא ממסI
ממסS
ממסS
לא ממסI
ממסS
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
סידן Ca2+
לא ממסI
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממס טיפהSS
לא ממסI
ממס טיפהSS
לא ממסI
ממסS
ממסS
לא ממסI
ממסS
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
מגיב עם מיםR
בריום Ba2+
ממס טיפהSS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
לא ממסI
לא ממסI
לא ממסI
ממסS
ממסS
לא ממסI
ממסS
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
מגיב עם מיםR
ברזל (II) Fe2+
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
ברזל (III) Fe3+
ממס טיפהSS
ממסS
ממסS
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
ממס טיפהSS
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
נחושת (II) Cu2+
ממס טיפהSS
ממסS
ממסS
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
לא ממסI
ממסS
לא ממסI
כסף Ag+
ממסS
לא ממסI
לא ממסI
לא ממסI
ממסS
ממס טיפהSS
לא ממסI
ממס טיפהSS
לא ממסI
לא ממסI
ממסS
לא ממסI
לא ממסI
לא ממסI
ממס טיפהSS
ממסS
ממס טיפהSS
אבץ Zn2+
ממס טיפהSS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
לא ממסI
לא ממסI
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
עופרת (II) Pb2+
ממס טיפהSS
ממס טיפהSS
ממס טיפהSS
לא ממסI
ממסS
לא ממסI
לא ממסI
לא ממסI
לא ממסI
ממסS
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממס טיפהSS
בלתי ניתן להשגה-
לא ממסI
אלומיניום Al3+
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
בלתי ניתן להשגה-
ממסS
לא ממסI
S
ממס
SS
ממס טיפה
I
לא ממס
-
בלתי ניתן להשגה
R
מגיב עם מים