נאון

10
Ne
קבוצה
18
מחזור
2
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
10
10
10
תכונות כלליות
מספר אטומי
10
מסה אטומי
20.1797
מספר מסה
20
קטגוריה
גזים אצילים
צבע
ללא צבע
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word neos, new
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay and Morris W. Travers in London.

It was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off.

After 1902, Georges Claude's company, Air Liquide, was producing industrial quantities of neon as a byproduct of his air liquefaction business.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8
מבנה אלקטרוני
[He] 2s2 2p6
Ne
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
מאפיינים פיזים
פאזה
גז
צפיפות החומר
0.0008999 g/cm3
נקודת התכה
24.56 K -248.59 | °C -415.46 °F
נקודת רתיחה
27.07 K -246.08 | °C -410.94 °F
חום היתוך
0.34 kJ/mol
חום אידוי
1.75 kJ/mol
קיבול חום סגולי
1.03 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
3×10-7%
שפע ביקום
0.13%
Vial
זכויות התמונות: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure neon
מספר CAS
7440-01-9
מספר CID של PubChem
23935
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
38 pm
רדיוס קוולנטי
58 pm
אלקטרושליליות
-
יינון פוטנציאלי
21.5645 eV
מסה אטומית
16.7 cm3/mol
מוליכות חום
0.000493 W/cm·K
מספר חמצון
0
יישומים
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.
Neon is not known to be toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
20Ne, 21Ne, 22Ne
איזוטופים לא יציבים
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne