נתרן

11
Na
קבוצה
1
מחזור
3
חסום
s
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
11
11
12
תכונות כלליות
מספר אטומי
11
מסה אטומי
22.98976928
מספר מסה
23
קטגוריה
מתכת אלקלית
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the English word, soda; Medieval Latin, sodanum: a headache remedy
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
The chemical abbreviation for sodium was first published by Jöns Jakob Berzelius in his system of atomic symbols.

It is a contraction of the element's new Latin name natrium, which refers to the Egyptian natron, a natural mineral salt primarily made of hydrated sodium carbonate.

In 1807, Sir Humphry Davy isolated sodium for the first time by electrolysis of dried sodium hydroxide, which had been very slightly moistened.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 1
מבנה אלקטרוני
[Ne] 3s1
Na
Sodium burns in air with a brilliant yellow flame
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
0.971 g/cm3
נקודת התכה
370.87 K 97.72 | °C 207.9 °F
נקודת רתיחה
1156.15 K 883 | °C 1621.4 °F
חום היתוך
2.6 kJ/mol
חום אידוי
97.7 kJ/mol
קיבול חום סגולי
1.228 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
2.3%
שפע ביקום
0.002%
Sodium
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Dnn87)
Sodium metal from the Dennis s.k collection
מספר CAS
7440-23-5
מספר CID של PubChem
5360545
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
186 pm
רדיוס קוולנטי
166 pm
אלקטרושליליות
0.93 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
5.1391 eV
מסה אטומית
23.7 cm3/mol
מוליכות חום
1.41 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1
יישומים
Metallic sodium is vital in the manufacture of esters and in the preparation of organic compounds.

Sodium vapor lamps are often used for street lighting in cities.

Liquid sodium is used as a heat transfer fluid in some fast reactors.

Sodium is also used as an alloying metal, an anti-scaling agent, and as a reducing agent for metals when other materials are ineffective.
Sodium metal should be handled with great care as it cannot be maintained in an inert atmosphere
איזוטופים
איזוטופים יציבים
23Na
איזוטופים לא יציבים
18Na, 19Na, 20Na, 21Na, 22Na, 24Na, 25Na, 26Na, 27Na, 28Na, 29Na, 30Na, 31Na, 32Na, 33Na, 34Na, 35Na, 36Na, 37Na