אירידיום

77
Ir
קבוצה
9
מחזור
6
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
77
77
115
תכונות כלליות
מספר אטומי
77
מסה אטומי
192.217
מספר מסה
192
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word iris meaning rainbow
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Iridium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 15, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f14 5d7 6s2
Ir
Iridium is the most corrosion-resistant metal known
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
22.56 g/cm3
נקודת התכה
2739.15 K 2466 | °C 4470.8 °F
נקודת רתיחה
4701.15 K 4428 | °C 8002.4 °F
חום היתוך
26 kJ/mol
חום אידוי
560 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.131 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
4×10-8%
שפע ביקום
2×10-7%
Pieces
זכויות התמונות: Images-of-elements
Pieces of pure iridium
מספר CAS
7439-88-5
מספר CID של PubChem
23924
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
136 pm
רדיוס קוולנטי
141 pm
אלקטרושליליות
2.2 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
8.967 eV
מסה אטומית
8.54 cm3/mol
מוליכות חום
1.47 W/cm·K
מספר חמצון
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
יישומים
Iridium is used in making crucibles and other equipment that is used at high temperatures.

Iridium is also used as a hardening agent in platinum alloys.

Its resistance to arc erosion makes iridium alloys ideal for electrical contacts for spark plugs.

Radioactive isotopes of iridium are used in radiation therapy for the treatment of cancer.
Iridium is considered to be of low toxicity
איזוטופים
איזוטופים יציבים
191Ir, 193Ir
איזוטופים לא יציבים
164Ir, 165Ir, 166Ir, 167Ir, 168Ir, 169Ir, 170Ir, 171Ir, 172Ir, 173Ir, 174Ir, 175Ir, 176Ir, 177Ir, 178Ir, 179Ir, 180Ir, 181Ir, 182Ir, 183Ir, 184Ir, 185Ir, 186Ir, 187Ir, 188Ir, 189Ir, 190Ir, 192Ir, 194Ir, 195Ir, 196Ir, 197Ir, 198Ir, 199Ir