אוסמיום

76
Os
קבוצה
8
מחזור
6
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
76
76
114
תכונות כלליות
מספר אטומי
76
מסה אטומי
190.23
מספר מסה
190
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
אפור ארד
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word osme, meaning smell
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Osmium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 14, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f14 5d6 6s2
Os
Osmium is the least abundant stable element in the Earth's crust
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
22.61 g/cm3
נקודת התכה
3306.15 K 3033 | °C 5491.4 °F
נקודת רתיחה
5285.15 K 5012 | °C 9053.6 °F
חום היתוך
31 kJ/mol
חום אידוי
630 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.13 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
1.8×10-7%
שפע ביקום
3×10-7%
Osmium
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Osmium crystals produced by chemical transport reaction in chlorine gas
מספר CAS
7440-04-2
מספר CID של PubChem
23937
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
135 pm
רדיוס קוולנטי
144 pm
אלקטרושליליות
2.2 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
8.4382 eV
מסה אטומית
8.49 cm3/mol
מוליכות חום
0.876 W/cm·K
מספר חמצון
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
יישומים
Osmium is used alloyed with other metals in the platinum group to produce very hard alloys.

Osmium alloys are used in the tips of fountain pens, instrument pivots, and electrical contacts

Osmium tetroxide has been used in fingerprint detection and in staining fatty tissue for optical and electron microscopy.
Even low concentrations in air can cause lung congestion, skin damage, or eye damage
איזוטופים
איזוטופים יציבים
184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, 192Os
איזוטופים לא יציבים
161Os, 162Os, 163Os, 164Os, 165Os, 166Os, 167Os, 168Os, 169Os, 170Os, 171Os, 172Os, 173Os, 174Os, 175Os, 176Os, 177Os, 178Os, 179Os, 180Os, 181Os, 182Os, 183Os, 185Os, 186Os, 191Os, 193Os, 194Os, 195Os, 196Os