טנטלום

73
Ta
קבוצה
5
מחזור
6
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
73
73
108
תכונות כלליות
מספר אטומי
73
מסה אטומי
180.94788
מספר מסה
181
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
אפור
רדיואקטיבי
לא
Named after Tantalos, a Greek mythological character, father of Niobe
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
Tantalum was discovered in Sweden in 1802 by Anders Ekeberg in the minerals tantalite from Finland and yttrotantalite from Sweden.

Unfortunately, William Hyde Wollaston claimed Ekeberg's new element was actually niobium, which had also been discovered in 1802.

In 1846, German chemist Heinrich Rose finally proved beyond doubt that tantalum and niobium were different elements.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 11, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Ta
Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
16.654 g/cm3
נקודת התכה
3290.15 K 3017 | °C 5462.6 °F
נקודת רתיחה
5731.15 K 5458 | °C 9856.4 °F
חום היתוך
36 kJ/mol
חום אידוי
735 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.14 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00017%
שפע ביקום
8×10-9%
Tantalum
זכויות התמונות: Images-of-elements
Tantalum pieces
מספר CAS
7440-25-7
מספר CID של PubChem
23956
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
146 pm
רדיוס קוולנטי
170 pm
אלקטרושליליות
1.5 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.5496 eV
מסה אטומית
10.90 cm3/mol
מוליכות חום
0.575 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 2, 3, 4, 5
יישומים
Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors.

The high melting point and oxidation resistance lead to the use of the metal in the production of vacuum furnace parts.

Tantalum oxide is used to make special glass with high index of refraction for camera lenses.
Tantalum is considered to be non-toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
181Ta
איזוטופים לא יציבים
155Ta, 156Ta, 157Ta, 158Ta, 159Ta, 160Ta, 161Ta, 162Ta, 163Ta, 164Ta, 165Ta, 166Ta, 167Ta, 168Ta, 169Ta, 170Ta, 171Ta, 172Ta, 173Ta, 174Ta, 175Ta, 176Ta, 177Ta, 178Ta, 179Ta, 180Ta, 182Ta, 183Ta, 184Ta, 185Ta, 186Ta, 187Ta, 188Ta, 189Ta, 190Ta