טונגסטן

74
W
קבוצה
6
מחזור
6
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
74
74
110
תכונות כלליות
מספר אטומי
74
מסה אטומי
183.84
מספר מסה
184
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
אפור
רדיואקטיבי
לא
From Swedish, tung sten meaning heavy stone
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
Torbern Bergman obtained from scheelite an oxide of a new element in 1781.

In 1783, José and Fausto Elhuyar found an acid made from wolframite that was identical to tungstic acid.

Later that year, in Spain, the brothers succeeded in isolating tungsten by reduction of this acid with charcoal, and they are credited with the discovery of the element.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 12, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f14 5d4 6s2
W
The chemical symbol, W, comes from the original name of the element, Wolfram
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
19.25 g/cm3
נקודת התכה
3695.15 K 3422 | °C 6191.6 °F
נקודת רתיחה
5828.15 K 5555 | °C 10031 °F
חום היתוך
35 kJ/mol
חום אידוי
800 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.132 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00011%
שפע ביקום
5×10-8%
Tungsten
זכויות התמונות: Images-of-elements
Tungsten rod with oxidized surface
מספר CAS
7440-33-7
מספר CID של PubChem
23964
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
139 pm
רדיוס קוולנטי
162 pm
אלקטרושליליות
2.36 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.864 eV
מסה אטומית
9.53 cm3/mol
מוליכות חום
1.74 W/cm·K
מספר חמצון
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
יישומים
Tungsten and its alloys are widely used for filaments in electric bulbs and electronic tubes.

Tungsten carbide is of great importance to the metal-working, mining, and petroleum industries.

Tungsten oxides are used in ceramic glazes and calcium/magnesium tungstates are used widely in fluorescent lighting.
Tungsten is considered to be of low toxicity
איזוטופים
איזוטופים יציבים
180W, 182W, 183W, 184W, 186W
איזוטופים לא יציבים
158W, 159W, 160W, 161W, 162W, 163W, 164W, 165W, 166W, 167W, 168W, 169W, 170W, 171W, 172W, 173W, 174W, 175W, 176W, 177W, 178W, 179W, 181W, 185W, 187W, 188W, 189W, 190W, 191W, 192W