הפניום

72
Hf
קבוצה
4
מחזור
6
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
72
72
106
תכונות כלליות
מספר אטומי
72
מסה אטומי
178.49
מספר מסה
178
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
אפור
רדיואקטיבי
לא
From Hafinia, the Latin name for Copenhagen
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
In 1911, Georges Urbain claimed to have found the element in rare-earth residues which was shown later to be a mixture of already discovered lanthanides.

Dirk Coster and George de Hevesy found it by X-ray spectroscopic analysis in Norwegian zircon in 1922.

Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer were the first to prepare metallic hafnium by passing hafnium tetra-iodide vapor over a heated tungsten filament in 1924.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 10, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f14 5d2 6s2
Hf
In powdered form, hafnium is pyrophoric and can ignite spontaneously in air
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
13.31 g/cm3
נקודת התכה
2506.15 K 2233 | °C 4051.4 °F
נקודת רתיחה
4876.15 K 4603 | °C 8317.4 °F
חום היתוך
25.5 kJ/mol
חום אידוי
630 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.144 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00033%
שפע ביקום
7×10-8%
Electrolytic
זכויות התמונות: Images-of-elements
Electrolytic hafnium
מספר CAS
7440-58-6
מספר CID של PubChem
23986
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
159 pm
רדיוס קוולנטי
175 pm
אלקטרושליליות
1.3 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
6.8251 eV
מסה אטומית
13.6 cm3/mol
מוליכות חום
0.23 W/cm·K
מספר חמצון
2, 3, 4
יישומים
Hafnium oxide-based compounds are being introduced into silicon-based chips to produce smaller, more energy efficient and performance packed processors.

Most of the hafnium produced is used in the production of control rods for nuclear reactors.

Hafnium is also used in photographic flash bulbs, light bulb filaments, and in electronic equipment as cathodes and capacitors.
Hafnium is considered to be non-toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
176Hf, 177Hf, 178Hf, 179Hf, 180Hf
איזוטופים לא יציבים
153Hf, 154Hf, 155Hf, 156Hf, 157Hf, 158Hf, 159Hf, 160Hf, 161Hf, 162Hf, 163Hf, 164Hf, 165Hf, 166Hf, 167Hf, 168Hf, 169Hf, 170Hf, 171Hf, 172Hf, 173Hf, 174Hf, 175Hf, 181Hf, 182Hf, 183Hf, 184Hf, 185Hf, 186Hf, 187Hf, 188Hf