קריפטון

36
Kr
קבוצה
18
מחזור
4
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
36
36
48
תכונות כלליות
מספר אטומי
36
מסה אטומי
83.798
מספר מסה
84
קטגוריה
גזים אצילים
צבע
ללא צבע
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word kryptos, hidden
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 8
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
מאפיינים פיזים
פאזה
גז
צפיפות החומר
0.003733 g/cm3
נקודת התכה
115.79 K -157.36 | °C -251.25 °F
נקודת רתיחה
119.93 K -153.22 | °C -243.8 °F
חום היתוך
1.64 kJ/mol
חום אידוי
9.02 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.248 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
1.5×10-8%
שפע ביקום
4×10-6%
Vial
זכויות התמונות: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
מספר CAS
7439-90-9
מספר CID של PubChem
5416
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
88 pm
רדיוס קוולנטי
116 pm
אלקטרושליליות
3.00 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
13.9996 eV
מסה אטומית
38.9 cm3/mol
מוליכות חום
0.0000949 W/cm·K
מספר חמצון
2
יישומים
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
איזוטופים לא יציבים
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr