רובידיום

37
Rb
קבוצה
1
מחזור
5
חסום
s
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
37
37
48
תכונות כלליות
מספר אטומי
37
מסה אטומי
85.4678
מספר מסה
85
קטגוריה
מתכת אלקלית
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word rubidus, deepest red
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
German chemists Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff discovered rubidium in 1861 by the newly developed method of flame spectroscopy.

The separation of the metal was tried by Bunsen, but he never got samples with more than 18% of Rubidium.

The separation of the metal was only accomplished by George de Hevesy, through the hydrolysis of melted rubidium hydroxide.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 8, 1
מבנה אלקטרוני
[Kr] 5s1
Rb
Rubidium burns with a reddish-violet flame color
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
1.532 g/cm3
נקודת התכה
312.46 K 39.31 | °C 102.76 °F
נקודת רתיחה
961.15 K 688 | °C 1270.4 °F
חום היתוך
2.19 kJ/mol
חום אידוי
72 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.363 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.006%
שפע ביקום
1×10-6%
Rubidium
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Dnn87)
Rubidium metal sample from the Dennis s.k collection
מספר CAS
7440-17-7
מספר CID של PubChem
5357696
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
248 pm
רדיוס קוולנטי
220 pm
אלקטרושליליות
0.82 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
4.1771 eV
מסה אטומית
55.9 cm3/mol
מוליכות חום
0.582 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1
יישומים
Rubidium is used as a getter in vacuum tubes and as a photocell component.

Rubidium compounds are sometimes used in fireworks to give them a purple color.

Rubidium salts are used in glasses and ceramics.

Rubidium-87 is slightly radioactive and has been used extensively in dating rocks.
Rubidium is not known to be toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
85Rb
איזוטופים לא יציבים
71Rb, 72Rb, 73Rb, 74Rb, 75Rb, 76Rb, 77Rb, 78Rb, 79Rb, 80Rb, 81Rb, 82Rb, 83Rb, 84Rb, 86Rb, 87Rb, 88Rb, 89Rb, 90Rb, 91Rb, 92Rb, 93Rb, 94Rb, 95Rb, 96Rb, 97Rb, 98Rb, 99Rb, 100Rb, 101Rb, 102Rb