ברום

35
Br
קבוצה
17
מחזור
4
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
35
35
45
תכונות כלליות
מספר אטומי
35
מסה אטומי
79.904
מספר מסה
80
קטגוריה
הלוגנים
צבע
אדום
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word bromos, stench
מבנה גבישי
ממורכז בסיס אורתורומבי
היסטוריה
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 7
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
מאפיינים פיזים
פאזה
נוזל
צפיפות החומר
3.122 g/cm3
נקודת התכה
265.95 K -7.2 | °C 19.04 °F
נקודת רתיחה
331.95 K 58.8 | °C 137.84 °F
חום היתוך
5.8 kJ/mol
חום אידוי
14.8 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.474 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.0003%
שפע ביקום
7×10-7%
Pure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Pure liquid bromine
מספר CAS
7726-95-6
מספר CID של PubChem
24408
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
120 pm
רדיוס קוולנטי
120 pm
אלקטרושליליות
2.96 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
11.8138 eV
מסה אטומית
23.5 cm3/mol
מוליכות חום
0.00122 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1, 3, 4, 5, 7
יישומים
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
איזוטופים
איזוטופים יציבים
79Br, 81Br
איזוטופים לא יציבים
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br