סלניום

34
Se
קבוצה
16
מחזור
4
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
34
34
45
תכונות כלליות
מספר אטומי
34
מסה אטומי
78.96
מספר מסה
79
קטגוריה
יסודות אל-מתכתיים
צבע
אפור
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word Selene, moon
מבנה גבישי
פשוט מונוקליני
היסטוריה
Selenium was first observed in about the year 1300 by the alchemist Arnold of Villanova.

Selenium was discovered in 1817 by Jöns Jacob Berzelius and Johan Gottlieb Gahn who noted the similarity of the new element to the previously-known tellurium.

In 1873, Willoughby Smith found that the electrical resistance of grey selenium was dependent on the ambient light.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 6
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d10 4s2 4p4
Se
Selenium deficiency in animals can lead to slow growth
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
4.809 g/cm3
נקודת התכה
494.15 K 221 | °C 429.8 °F
נקודת רתיחה
958.15 K 685 | °C 1265 °F
חום היתוך
5.4 kJ/mol
חום אידוי
26 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.321 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
5×10-6%
שפע ביקום
3×10-6%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure black, amorphous selenium
מספר CAS
7782-49-2
מספר CID של PubChem
6326970
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
120 pm
רדיוס קוולנטי
120 pm
אלקטרושליליות
2.55 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
9.7524 eV
מסה אטומית
16.45 cm3/mol
מוליכות חום
0.0204 W/cm·K
מספר חמצון
-2, 2, 4, 6
יישומים
Selenium is used in the glass industry to decolorize glass and to make red-colored glasses and enamels.

It is used as a catalyst in many chemical reactions.

It is also used as a photographic toner, and as an additive to stainless steel.

Selenium sulfide is used in anti-dandruff shampoos.
Many of selenium's compounds, such as selenates and selenites, are highly toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
74Se, 76Se, 77Se, 78Se, 80Se
איזוטופים לא יציבים
65Se, 66Se, 67Se, 68Se, 69Se, 70Se, 71Se, 72Se, 73Se, 75Se, 79Se, 81Se, 82Se, 83Se, 84Se, 85Se, 86Se, 87Se, 88Se, 89Se, 90Se, 91Se, 92Se, 93Se, 94Se