ארסן

33
As
קבוצה
15
מחזור
4
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
33
33
42
תכונות כלליות
מספר אטומי
33
מסה אטומי
74.9216
מספר מסה
75
קטגוריה
מתכות למחצה
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon
מבנה גבישי
פשוט משולש
היסטוריה
Greek historian Olympiodorus of Thebes roasted arsenic sulfide and obtained white arsenic during 5th century AD.

Albertus Magnus is believed to have been the first to isolate the element from a compound in 1250, by heating soap together with arsenic trisulfide.

In 1649, Johann Schröder published two ways of preparing arsenic.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 5
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d10 4s2 4p3
As
Prawns are known to contain quite high levels of arsenic
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
5.776 g/cm3
נקודת התכה
1090.15 K 817 | °C 1502.6 °F
נקודת רתיחה
876.15 K 603 | °C 1117.4 °F
חום היתוך
27.7 kJ/mol
חום אידוי
32.4 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.329 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00021%
שפע ביקום
8×10-7%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure metallic arsenic under argon
מספר CAS
7440-38-2
מספר CID של PubChem
5359596
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
119 pm
רדיוס קוולנטי
119 pm
אלקטרושליליות
2.18 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
9.7886 eV
מסה אטומית
12.97 cm3/mol
מוליכות חום
0.502 W/cm·K
מספר חמצון
-3, 2, 3, 5
יישומים
The toxicity of arsenic to insects, bacteria and fungi led to its use as a wood preservative and as insecticides.

Arsenic is used in bronzing, pyrotechny, and for hardening and improving the sphericity of shot.

Gallium arsenide is a semiconductor used in laser diodes and LEDs.

Small amounts of arsenic can be used in lead alloys for ammunition.
Arsenic and its compounds are poisonous
איזוטופים
איזוטופים יציבים
75As
איזוטופים לא יציבים
60As, 61As, 62As, 63As, 64As, 65As, 66As, 67As, 68As, 69As, 70As, 71As, 72As, 73As, 74As, 76As, 77As, 78As, 79As, 80As, 81As, 82As, 83As, 84As, 85As, 86As, 87As, 88As, 89As, 90As, 91As, 92As