גרמניום

32
Ge
קבוצה
14
מחזור
4
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
32
32
41
תכונות כלליות
מספר אטומי
32
מסה אטומי
72.63
מספר מסה
73
קטגוריה
מתכות למחצה
צבע
אפור
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word Germania, Germany
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
In 1869, Dmitri Mendeleev predicted its existence and some of its properties based on its position on his periodic table and called the element eka-silicon.

In 1886, Clemens Winkler found the new element along with silver and sulfur, in a rare mineral called argyrodite.

The first silicon-germanium alloys were obtained in 1955.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 4
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Ge
Germanium and the oxide are transparent to infrared radiation
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
5.323 g/cm3
נקודת התכה
1211.4 K 938.25 | °C 1720.85 °F
נקודת רתיחה
3106.15 K 2833 | °C 5131.4 °F
חום היתוך
31.8 kJ/mol
חום אידוי
334 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.32 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00014%
שפע ביקום
0.00002%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure chunk of polycrystalline germanium
מספר CAS
7440-56-4
מספר CID של PubChem
6326954
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
122 pm
רדיוס קוולנטי
122 pm
אלקטרושליליות
2.01 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.8994 eV
מסה אטומית
13.6 cm3/mol
מוליכות חום
0.599 W/cm·K
מספר חמצון
-4, 1, 2, 3, 4
יישומים
The most common use of germanium is as a semiconductor in electronics.

Germanium is used in transistors and in integrated circuits.

It is used as an alloying agent and as a catalyst.

It is also used in infrared spectroscopes and infrared detectors.
Germanium is not known to be toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
איזוטופים לא יציבים
58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge