ניקל

28
Ni
קבוצה
10
מחזור
4
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
28
28
31
תכונות כלליות
מספר אטומי
28
מסה אטומי
58.6934
מספר מסה
59
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
אפור
רדיואקטיבי
לא
From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Artifacts made from metallic meteorites have been found dating from as early as 5000 BC.

In 1751, Baron Axel Fredrik Cronstedt was trying to extract copper from kupfernickel and instead produced the white metal.

In the early twentieth century, Ludwig Mond patented a process using nickel carbonyl to purify nickel.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 16, 2
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d8 4s2
Ni
Nickel is 100 times more concentrated below Earth's crust than in it
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
8.912 g/cm3
נקודת התכה
1728.15 K 1455 | °C 2651 °F
נקודת רתיחה
3186.15 K 2913 | °C 5275.4 °F
חום היתוך
17.2 kJ/mol
חום אידוי
378 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.444 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.0089%
שפע ביקום
0.006%
A
זכויות התמונות: Images-of-elements
A sheet of nickel
מספר CAS
7440-02-0
מספר CID של PubChem
935
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
124 pm
רדיוס קוולנטי
124 pm
אלקטרושליליות
1.91 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.6398 eV
מסה אטומית
6.59 cm3/mol
מוליכות חום
0.907 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1, 2, 3, 4
יישומים
Nickel is used extensively to make coins and nickel steel for armor plates and burglar-proof vaults.

Tubing made of copper-nickel alloy is extensively used in making desalination plants for converting sea water into fresh water.

Nickel is also used in batteries, ceramics and magnets.
Nickel and its compounds are considered to be carcinogenic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni
איזוטופים לא יציבים
48Ni, 49Ni, 50Ni, 51Ni, 52Ni, 53Ni, 54Ni, 55Ni, 56Ni, 57Ni, 59Ni, 63Ni, 65Ni, 66Ni, 67Ni, 68Ni, 69Ni, 70Ni, 71Ni, 72Ni, 73Ni, 74Ni, 75Ni, 76Ni, 77Ni, 78Ni