נחושת

29
Cu
קבוצה
11
מחזור
4
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
29
29
35
תכונות כלליות
מספר אטומי
29
מסה אטומי
63.546
מספר מסה
64
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
נחושת
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Copper occurs naturally as native copper and was known to some of the oldest civilizations on record.

Earliest estimates of the discovery of copper suggest around 9000 BC in the Middle East.

It was one of the most important materials to humans throughout the copper and bronze ages.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 1
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d10 4s1
Cu
Pure copper is orange-red and acquires a reddish tarnish when exposed to air
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
8.96 g/cm3
נקודת התכה
1357.75 K 1084.6 | °C 1984.28 °F
נקודת רתיחה
2835.15 K 2562 | °C 4643.6 °F
חום היתוך
13.1 kJ/mol
חום אידוי
300 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.385 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.0068%
שפע ביקום
6×10-6%
Macro
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Jonathan Zander)
Macro of native copper
מספר CAS
7440-50-8
מספר CID של PubChem
23978
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
128 pm
רדיוס קוולנטי
132 pm
אלקטרושליליות
1.9 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.7264 eV
מסה אטומית
7.1 cm3/mol
מוליכות חום
4.01 W/cm·K
מספר חמצון
1, 2, 3, 4
יישומים
Copper is often used for electrical wiring applications and for household plumbing applications.

Copper sulfate is used as a fungicide and as an algicide in rivers, lakes and ponds.

It is also used in cookware and cooking utensils.

Commercially important alloys such as brass and bronze are made with copper and other metals.
Cooking acidic food in copper pots can cause toxicity
איזוטופים
איזוטופים יציבים
63Cu, 65Cu
איזוטופים לא יציבים
52Cu, 53Cu, 54Cu, 55Cu, 56Cu, 57Cu, 58Cu, 59Cu, 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu, 66Cu, 67Cu, 68Cu, 69Cu, 70Cu, 71Cu, 72Cu, 73Cu, 74Cu, 75Cu, 76Cu, 77Cu, 78Cu, 79Cu, 80Cu