קובלט

27
Co
קבוצה
9
מחזור
4
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
27
27
32
תכונות כלליות
מספר אטומי
27
מסה אטומי
58.933195
מספר מסה
59
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
אפור
רדיואקטיבי
לא
From the German word Kobald, goblin or evil spirit; also from the Greek cobalos, mine
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 15, 2
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
8.86 g/cm3
נקודת התכה
1768.15 K 1495 | °C 2723 °F
נקודת רתיחה
3200.15 K 2927 | °C 5300.6 °F
חום היתוך
16.2 kJ/mol
חום אידוי
375 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.421 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.003%
שפע ביקום
0.0003%
Pure
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
מספר CAS
7440-48-4
מספר CID של PubChem
104730
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
125 pm
רדיוס קוולנטי
126 pm
אלקטרושליליות
1.88 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.881 eV
מסה אטומית
6.7 cm3/mol
מוליכות חום
1 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1, 2, 3, 4, 5
יישומים
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
59Co
איזוטופים לא יציבים
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co