כרום

24
Cr
קבוצה
6
מחזור
4
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
24
24
28
תכונות כלליות
מספר אטומי
24
מסה אטומי
51.9961
מספר מסה
52
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word chroma, color
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
In 1797, Louis Nicolas Vauquelin received samples of crocoite ore.

In 1798, Vauquelin discovered that he could isolate metallic chromium by heating the oxide in a charcoal oven, making him the discoverer of the element.

Vauquelin was also able to detect traces of chromium in precious gemstones, such as ruby or emerald.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 13, 1
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d5 4s1
Cr
Chromium oxide was used by the Chinese in the Qin dynasty over 2,000 years ago
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
7.15 g/cm3
נקודת התכה
2180.15 K 1907 | °C 3464.6 °F
נקודת רתיחה
2944.15 K 2671 | °C 4839.8 °F
חום היתוך
20.5 kJ/mol
חום אידוי
339 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.449 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.014%
שפע ביקום
0.0015%
High
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity chromium crystals, produced by chemical transport reaction through decomposition of chromium iodides, as well as a high purity chromium cube for comparison
מספר CAS
7440-47-3
מספר CID של PubChem
23976
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
128 pm
רדיוס קוולנטי
139 pm
אלקטרושליליות
1.66 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
6.7665 eV
מסה אטומית
7.23 cm3/mol
מוליכות חום
0.937 W/cm·K
מספר חמצון
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
יישומים
Chromium is used to harden steel, manufacture stainless steel, and form many useful alloys.

It is mostly used in plating to produce a hard, beautiful surface and to prevent corrosion.

The metal is also widely used as a catalyst.

Chromium compounds are valued as pigments for their vivid green, yellow, red and orange colors.
In larger amounts, chromium can be toxic and carcinogenic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr
איזוטופים לא יציבים
42Cr, 43Cr, 44Cr, 45Cr, 46Cr, 47Cr, 48Cr, 49Cr, 51Cr, 55Cr, 56Cr, 57Cr, 58Cr, 59Cr, 60Cr, 61Cr, 62Cr, 63Cr, 64Cr, 65Cr, 66Cr, 67Cr