ונדיום

23
V
קבוצה
5
מחזור
4
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
23
23
28
תכונות כלליות
מספר אטומי
23
מסה אטומי
50.9415
מספר מסה
51
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
Vanadium was originally discovered by Andrés Manuel del Río in 1801.

In 1805, the French chemist Hippolyte Victor Collet-Descotils incorrectly declared that del Río's new element was only an impure sample of chromium.

In 1831, the Swedish chemist Nils Gabriel Sefström rediscovered the element in a new oxide he found while working with iron ores.

Later that same year, Friedrich Wöhler confirmed del Río's earlier work.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 11, 2
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d3 4s2
V
Vanadium is mined mostly in South Africa, north-western China, and eastern Russia
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
6.11 g/cm3
נקודת התכה
2183.15 K 1910 | °C 3470 °F
נקודת רתיחה
3680.15 K 3407 | °C 6164.6 °F
חום היתוך
22.8 kJ/mol
חום אידוי
453 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.489 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.019%
שפע ביקום
0.0001%
Vanadium
זכויות התמונות: Images-of-elements
Vanadium crystals made by electrolysis
מספר CAS
7440-62-2
מספר CID של PubChem
23990
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
134 pm
רדיוס קוולנטי
153 pm
אלקטרושליליות
1.63 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
6.8281 eV
מסה אטומית
8.78 cm3/mol
מוליכות חום
0.307 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1, 2, 3, 4, 5
יישומים
Vanadium is used as an additive in steel to strengthen and protect against corrosion.

Titanium-aluminum-vanadium alloy is used in jet engines and for high-speed aircraft.

Vanadium foil is used in cladding titanium to steel.

Vanadium pentoxide is used in ceramics and as a catalyst for the production of sulfuric acid.
All vanadium compounds should be considered toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
51V
איזוטופים לא יציבים
40V, 41V, 42V, 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V, 50V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V, 57V, 58V, 59V, 60V, 61V, 62V, 63V, 64V, 65V