מנגן

25
Mn
קבוצה
7
מחזור
4
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
25
25
30
תכונות כלליות
מספר אטומי
25
מסה אטומי
54.938045
מספר מסה
55
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word magnes, magnet, from magnetic properties of pyrolusite
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
By the mid-18th century, Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele had used pyrolusite to produce chlorine.

Scheele and others were aware that pyrolusite contained a new element, but they were not able to isolate it.

Johan Gottlieb Gahn was the first to isolate an impure sample of manganese metal in 1774, by reducing the dioxide with carbon.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 13, 2
מבנה אלקטרוני
[Ar] 3d5 4s2
Mn
Neanderthals may have used black manganese di oxide as a cosmetic 50,000 years ago
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
7.44 g/cm3
נקודת התכה
1519.15 K 1246 | °C 2274.8 °F
נקודת רתיחה
2334.15 K 2061 | °C 3741.8 °F
חום היתוך
13.2 kJ/mol
חום אידוי
220 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.479 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.11%
שפע ביקום
0.0008%
Small
זכויות התמונות: Images-of-elements
Small pieces of manganese
מספר CAS
7439-96-5
מספר CID של PubChem
23930
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
127 pm
רדיוס קוולנטי
139 pm
אלקטרושליליות
1.55 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.434 eV
מסה אטומית
7.4 cm3/mol
מוליכות חום
0.0782 W/cm·K
מספר חמצון
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
יישומים
For over 2000 years, manganese dioxide has been used to make colorless glass.

Manganese dioxide is used as the cathode material in zinc-carbon and alkaline batteries.

Manganese also functions in the oxygen-evolving complex of photosynthetic plants.

The dioxide is also used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints.
Excess manganese, particularly inhalation of the powder, is toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
55Mn
איזוטופים לא יציבים
44Mn, 45Mn, 46Mn, 47Mn, 48Mn, 49Mn, 50Mn, 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 56Mn, 57Mn, 58Mn, 59Mn, 60Mn, 61Mn, 62Mn, 63Mn, 64Mn, 65Mn, 66Mn, 67Mn, 68Mn, 69Mn