זהב

79
Au
קבוצה
11
מחזור
6
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
79
79
118
תכונות כלליות
מספר אטומי
79
מסה אטומי
196.966569
מספר מסה
197
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
זהב
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word aurum meaning gold
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Gold has been known since prehistoric times and was the first metal used by humans.

Gold artifacts dated to 5000 years ago have been found in Egyptian tombs.

Gold of 98% purity has been found in Nahal Qunah in the ancient kingdom of Israel, dating from about 6000 years ago.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 18, 1
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Au
India is the world's largest single consumer of gold
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
19.282 g/cm3
נקודת התכה
1337.35 K 1064.2 | °C 1947.56 °F
נקודת רתיחה
3129.15 K 2856 | °C 5172.8 °F
חום היתוך
12.5 kJ/mol
חום אידוי
330 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.129 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
3.1×10-7%
שפע ביקום
6×10-8%
Synthetic
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Synthetic made gold crystals by the chemical transport reaction in chlorine gas
מספר CAS
7440-57-5
מספר CID של PubChem
23985
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
144 pm
רדיוס קוולנטי
136 pm
אלקטרושליליות
2.54 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
9.2255 eV
מסה אטומית
10.2 cm3/mol
מוליכות חום
3.17 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1, 2, 3, 5
יישומים
Gold is used in coinage and is a standard for monetary systems in many countries.

It is also extensively used for jewelry, decoration, dental work, and for plating.

Gold is used widely in microelectronic circuits to ensure reliable, corrosion-resistant and static-free performance.

Gold leaf, flake or dust is used in some gourmet foods as decorative ingredient.
Gold is considered to be non-toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
197Au
איזוטופים לא יציבים
169Au, 170Au, 171Au, 172Au, 173Au, 174Au, 175Au, 176Au, 177Au, 178Au, 179Au, 180Au, 181Au, 182Au, 183Au, 184Au, 185Au, 186Au, 187Au, 188Au, 189Au, 190Au, 191Au, 192Au, 193Au, 194Au, 195Au, 196Au, 198Au, 199Au, 200Au, 201Au, 202Au, 203Au, 204Au, 205Au