ארביום

68
Er
קבוצה
לא רלוונטי
מחזור
6
חסום
f
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
68
68
99
תכונות כלליות
מספר אטומי
68
מסה אטומי
167.259
מספר מסה
167
קטגוריה
לנתנידים
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
Erbium was named after Ytterby, a town in Sweden
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Erbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that contained the pink color was erbium.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 30, 8, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f12 6s2
Er
The highest concentration of erbium in humans is in the bones
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
9.066 g/cm3
נקודת התכה
1802.15 K 1529 | °C 2784.2 °F
נקודת רתיחה
3141.15 K 2868 | °C 5194.4 °F
חום היתוך
19.9 kJ/mol
חום אידוי
285 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.168 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.0003%
שפע ביקום
2×10-7%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure erbium with cut traces
מספר CAS
7440-52-0
מספר CID של PubChem
23980
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
176 pm
רדיוס קוולנטי
189 pm
אלקטרושליליות
1.24 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
6.1077 eV
מסה אטומית
18.4 cm3/mol
מוליכות חום
0.143 W/cm·K
מספר חמצון
3
יישומים
Erbium is used in photographic filters to absorb infrared light.

Erbium oxide gives a pink color and has been used as a colorant in glasses and porcelain enamel glazes.

It is also used in nuclear technology in neutron-absorbing control rods.

Erbium is used in alloys especially with vanadium to decrease the hardness of metals.
Erbium is considered to be moderately toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er
איזוטופים לא יציבים
143Er, 144Er, 145Er, 146Er, 147Er, 148Er, 149Er, 150Er, 151Er, 152Er, 153Er, 154Er, 155Er, 156Er, 157Er, 158Er, 159Er, 160Er, 161Er, 163Er, 165Er, 169Er, 171Er, 172Er, 173Er, 174Er, 175Er, 176Er, 177Er