הולמיום

67
Ho
קבוצה
לא רלוונטי
מחזור
6
חסום
f
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
67
67
98
תכונות כלליות
מספר אטומי
67
מסה אטומי
164.93032
מספר מסה
165
קטגוריה
לנתנידים
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word Holmia meaning Stockholm
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Holmium was discovered by Swiss chemists Marc Delafontaine and Jacques-Louis Soret in 1878.

They noticed the aberrant spectrographic absorption bands of the then-unknown element.

Later in 1878, Per Teodor Cleve independently discovered the element while he was working on erbia earth.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 29, 8, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f11 6s2
Ho
Holmium has the highest magnetic strength of any naturally occurring element
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
8.795 g/cm3
נקודת התכה
1734.15 K 1461 | °C 2661.8 °F
נקודת רתיחה
2993.15 K 2720 | °C 4928 °F
חום היתוך
17 kJ/mol
חום אידוי
265 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.165 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00012%
שפע ביקום
5×10-8%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure holmium
מספר CAS
7440-60-0
מספר CID של PubChem
23988
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
176 pm
רדיוס קוולנטי
192 pm
אלקטרושליליות
1.23 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
6.0215 eV
מסה אטומית
18.7 cm3/mol
מוליכות חום
0.162 W/cm·K
מספר חמצון
3
יישומים
Holmium is used to create the strongest artificially generated magnetic fields, when placed within high-strength magnets as a magnetic pole piece.

It is one of the colorants used for cubic zirconia and glass, providing yellow or red coloring.

Holmium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Holmium is considered to be of low toxicity
איזוטופים
איזוטופים יציבים
165Ho
איזוטופים לא יציבים
140Ho, 141Ho, 142Ho, 143Ho, 144Ho, 145Ho, 146Ho, 147Ho, 148Ho, 149Ho, 150Ho, 151Ho, 152Ho, 153Ho, 154Ho, 155Ho, 156Ho, 157Ho, 158Ho, 159Ho, 160Ho, 161Ho, 162Ho, 163Ho, 164Ho, 166Ho, 167Ho, 168Ho, 169Ho, 170Ho, 171Ho, 172Ho, 173Ho, 174Ho, 175Ho