קסנון

54
Xe
קבוצה
18
מחזור
5
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
54
54
77
תכונות כלליות
מספר אטומי
54
מסה אטומי
131.293
מספר מסה
131
קטגוריה
גזים אצילים
צבע
ללא צבע
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word xenon, stranger
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 18, 8
מבנה אלקטרוני
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
מאפיינים פיזים
פאזה
גז
צפיפות החומר
0.005887 g/cm3
נקודת התכה
161.45 K -111.7 | °C -169.06 °F
נקודת רתיחה
165.03 K -108.12 | °C -162.62 °F
חום היתוך
2.3 kJ/mol
חום אידוי
12.64 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.158 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
2×10-9%
שפע ביקום
1×10-6%
Vial
זכויות התמונות: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
מספר CAS
7440-63-3
מספר CID של PubChem
23991
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
108 pm
רדיוס קוולנטי
140 pm
אלקטרושליליות
2.6 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
12.1298 eV
מסה אטומית
37.3 cm3/mol
מוליכות חום
0.0000569 W/cm·K
מספר חמצון
2, 4, 6, 8
יישומים
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
איזוטופים לא יציבים
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe