יוד

53
I
קבוצה
17
מחזור
5
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
53
53
74
תכונות כלליות
מספר אטומי
53
מסה אטומי
126.90447
מספר מסה
127
קטגוריה
הלוגנים
צבע
אפור ארד
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word iodes, violet
מבנה גבישי
ממורכז בסיס אורתורומבי
היסטוריה
Iodine was discovered by French chemist Bernard Courtois in 1811.

He treated the liquor obtained from the extraction of kelp, with sulfuric acid to produce a vapour with a violet color.

In 1812, Joseph Louis Gay-Lussac demonstrated that iodine was an element and its chemical relationship to chlorine.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 18, 7
מבנה אלקטרוני
[Kr] 4d10 5s2 5p5
I
Kelp was the main source of natural iodine in the 18th and 19th centuries
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
4.93 g/cm3
נקודת התכה
386.85 K 113.7 | °C 236.66 °F
נקודת רתיחה
457.4 K 184.25 | °C 363.65 °F
חום היתוך
7.76 kJ/mol
חום אידוי
20.9 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.214 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.000049%
שפע ביקום
1×10-7%
Pure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Pure crystalline iodine
מספר CAS
7553-56-2
מספר CID של PubChem
807
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
140 pm
רדיוס קוולנטי
139 pm
אלקטרושליליות
2.66 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
10.4513 eV
מסה אטומית
25.74 cm3/mol
מוליכות חום
0.00449 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1, 3, 5, 7
יישומים
Iodine compounds are important in organic chemistry and very useful in medicine.

A solution containing potassium iodide and iodine in alcohol is used to disinfect external wounds.

Silver iodide is a major ingredient to traditional photographic film.

Iodine is added to table salt to prevent thyroid disease.
Elemental iodine is toxic if taken orally
איזוטופים
איזוטופים יציבים
127I
איזוטופים לא יציבים
108I, 109I, 110I, 111I, 112I, 113I, 114I, 115I, 116I, 117I, 118I, 119I, 120I, 121I, 122I, 123I, 124I, 125I, 126I, 128I, 129I, 130I, 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 136I, 137I, 138I, 139I, 140I, 141I, 142I, 143I, 144I