סידן

20
Ca
קבוצה
2
מחזור
4
חסום
s
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
20
20
20
תכונות כלליות
מספר אטומי
20
מסה אטומי
40.078
מספר מסה
40
קטגוריה
מתכת אלקלית עפרורית
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Latin word calx, lime
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Calcium was known as early as the first century when the Ancient Romans prepared lime as calcium oxide.

Calcium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808 when he electrolyzed a mixture of lime and mercuric oxide.

Davy was trying to isolate calcium; when he heard that Jöns Jakob Berzelius and Pontin prepared calcium amalgam by electrolyzing lime in mercury, he tried it himself.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 8, 2
מבנה אלקטרוני
[Ar] 4s2
Ca
The shell of an egg is made up of primarily calcium carbonate
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
1.54 g/cm3
נקודת התכה
1115.15 K 842 | °C 1547.6 °F
נקודת רתיחה
1757.15 K 1484 | °C 2703.2 °F
חום היתוך
8.54 kJ/mol
חום אידוי
155 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.647 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
5%
שפע ביקום
0.007%
Pure
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Matthias Zepper)
Pure calcium in a protective argon gas atmosphere
מספר CAS
7440-70-2
מספר CID של PubChem
5460341
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
197 pm
רדיוס קוולנטי
176 pm
אלקטרושליליות
1.00 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
6.1132 eV
מסה אטומית
29.9 cm3/mol
מוליכות חום
2.01 W/cm·K
מספר חמצון
1, 2
יישומים
Calcium is used to remove oxygen, sulfur and carbon from alloys.

It is also used as an alloying agent used in the production of aluminum, beryllium, copper, lead, and magnesium alloys.

Calcium is used as a reducing agent in the extraction of other metals, such as uranium, zirconium, and thorium.

Calcium carbonate is used in manufacturing cement and mortar, lime and limestone.
Calcium is considered to be non-toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca
איזוטופים לא יציבים
34Ca, 35Ca, 36Ca, 37Ca, 38Ca, 39Ca, 41Ca, 45Ca, 47Ca, 48Ca, 49Ca, 50Ca, 51Ca, 52Ca, 53Ca, 54Ca, 55Ca, 56Ca, 57Ca