אשלגן

19
K
קבוצה
1
מחזור
4
חסום
s
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
19
19
20
תכונות כלליות
מספר אטומי
19
מסה אטומי
39.0983
מספר מסה
39
קטגוריה
מתכת אלקלית
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the English word, potash - pot ashes; Latin kalium, Arab qali, alkali
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
Potassium's symbol K comes from 'kalium' the name of the element in Germany and Scandinavia.

Potassium metal was first isolated in 1807 by Sir Humphry Davy, who derived it from caustic potash by the use of electrolysis of the molten salt with the newly discovered voltaic pile.

Potassium was the first metal that was isolated by electrolysis.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 8, 1
מבנה אלקטרוני
[Ar] 4s1
K
People whose diets are low in potassium can suffer from hypokalemia
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
0.862 g/cm3
נקודת התכה
336.53 K 63.38 | °C 146.08 °F
נקודת רתיחה
1032.15 K 759 | °C 1398.2 °F
חום היתוך
2.33 kJ/mol
חום אידוי
76.9 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.757 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
1.5%
שפע ביקום
0.0003%
Potassium
זכויות התמונות: Images-of-elements
Potassium pearls under paraffin oil
מספר CAS
7440-09-7
מספר CID של PubChem
5462222
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
227 pm
רדיוס קוולנטי
203 pm
אלקטרושליליות
0.82 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
4.3407 eV
מסה אטומית
45.46 cm3/mol
מוליכות חום
1.024 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1
יישומים
The greatest demand for potash has been in its use for fertilizers.

Potassium is an essential constituent for plant growth and is found in most soils.

Potassium nitrate is the main explosive ingredient in gunpowder.

Potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soaps and as an electrolyte in alkaline batteries.
Potassium must be handled with great care with full skin and eye protection
איזוטופים
איזוטופים יציבים
39K, 41K
איזוטופים לא יציבים
32K, 33K, 34K, 35K, 36K, 37K, 38K, 40K, 42K, 43K, 44K, 45K, 46K, 47K, 48K, 49K, 50K, 51K, 52K, 53K, 54K, 55K