כלור

17
Cl
קבוצה
17
מחזור
3
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
17
17
18
תכונות כלליות
מספר אטומי
17
מסה אטומי
35.453
מספר מסה
35
קטגוריה
הלוגנים
צבע
צהוב
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word chloro, greenish yellow
מבנה גבישי
ממורכז בסיס אורתורומבי
היסטוריה
Around 1630, chlorine was recognized as a gas by the Belgian chemist and physician Jan Baptist van Helmont.

Elemental chlorine was first prepared and studied in 1774 by Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele.

By 1810, the scientific consensus was that chlorine was actually a compound that contained oxygen.

In 1811, Sir Humphry Davy concluded the new gas was in fact a new element.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 7
מבנה אלקטרוני
[Ne] 3s2 3p5
Cl
Tree frogs have a chlorine compound in their skin that is a very powerful pain killer
מאפיינים פיזים
פאזה
גז
צפיפות החומר
0.003214 g/cm3
נקודת התכה
171.65 K -101.5 | °C -150.7 °F
נקודת רתיחה
239.11 K -34.04 | °C -29.27 °F
חום היתוך
3.2 kJ/mol
חום אידוי
10.2 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.479 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.017%
שפע ביקום
0.0001%
Pure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Pure liquid chlorine under a pressure of 8 bars
מספר CAS
7782-50-5
מספר CID של PubChem
24526
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
79 pm
רדיוס קוולנטי
102 pm
אלקטרושליליות
3.16 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
12.9676 eV
מסה אטומית
22.7 cm3/mol
מוליכות חום
0.000089 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
יישומים
Chlorine is used for producing safe drinking water.

It is also extensively used in the production of paper products, dyestuffs, textiles, petroleum products, medicines, antiseptics, insecticides, food, solvents, paints, plastics, and many other consumer products.

Chlorinated compounds are used mostly for sanitation, pulp bleaching, disinfectants, and textile processing.
Elemental chlorine at high concentrations is extremely dangerous and poisonous
איזוטופים
איזוטופים יציבים
35Cl, 37Cl
איזוטופים לא יציבים
28Cl, 29Cl, 30Cl, 31Cl, 32Cl, 33Cl, 34Cl, 36Cl, 38Cl, 39Cl, 40Cl, 41Cl, 42Cl, 43Cl, 44Cl, 45Cl, 46Cl, 47Cl, 48Cl, 49Cl, 50Cl, 51Cl