גופרית

16
S
קבוצה
16
מחזור
3
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
16
16
16
תכונות כלליות
מספר אטומי
16
מסה אטומי
32.065
מספר מסה
32
קטגוריה
יסודות אל-מתכתיים
צבע
צהוב
רדיואקטיבי
לא
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
מבנה גבישי
ממורכז פאה אורתורומבי
היסטוריה
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 6
מבנה אלקטרוני
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
2.067 g/cm3
נקודת התכה
388.36 K 115.21 | °C 239.38 °F
נקודת רתיחה
717.8 K 444.65 | °C 832.37 °F
חום היתוך
1.73 kJ/mol
חום אידוי
9.8 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.71 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.042%
שפע ביקום
0.05%
A
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
מספר CAS
7704-34-9
מספר CID של PubChem
5362487
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
88 pm
רדיוס קוולנטי
105 pm
אלקטרושליליות
2.58 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
10.36 eV
מסה אטומית
15.5 cm3/mol
מוליכות חום
0.00269 W/cm·K
מספר חמצון
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
יישומים
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
איזוטופים
איזוטופים יציבים
32S, 33S, 34S, 36S
איזוטופים לא יציבים
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S