רדיום

88
Ra
קבוצה
2
מחזור
7
חסום
s
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
88
88
138
תכונות כלליות
מספר אטומי
88
מסה אטומי
[226]
מספר מסה
226
קטגוריה
מתכת אלקלית עפרורית
צבע
כסף
רדיואקטיבי
כן
From the Latin word radius meaning ray
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
Radium was discovered by Marie Curie and Pierre Curie in 1898.

They extracted the radium compound from a uraninite sample.

Radium was isolated in its metallic state by Marie Curie and André-Louis Debierne in 1910 through the electrolysis of radium chloride by using a mercury cathode and distilling in an atmosphere of hydrogen gas.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
מבנה אלקטרוני
[Rn] 7s2
Ra
Radium imparts a carmine red color to a flame
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
5.5 g/cm3
נקודת התכה
973.15 K 700 | °C 1292 °F
נקודת רתיחה
2010.15 K 1737 | °C 3158.6 °F
חום היתוך
8 kJ/mol
חום אידוי
125 kJ/mol
קיבול חום סגולי
-
שפע בקרומב האדמה
9.9×10-12%
שפע ביקום
לא רלוונטי
Pierre
זכויות התמונות: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
מספר CAS
7440-14-4
מספר CID של PubChem
6328144
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
-
רדיוס קוולנטי
221 pm
אלקטרושליליות
0.9 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
5.2784 eV
מסה אטומית
45.20 cm3/mol
מוליכות חום
0.186 W/cm·K
מספר חמצון
2
יישומים
Radium was formerly used in self-luminous paints for watches, nuclear panels, aircraft switches, clocks, and instrument dials.

Radium chloride was used in medicine to produce radon gas which in turn was used as a cancer treatment.

The isotope 223Ra is currently under investigation for use in medicine as a cancer treatment of bone metastasis.
Radium is highly radioactive and carcinogenic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
-
איזוטופים לא יציבים
202Ra, 203Ra, 204Ra, 205Ra, 206Ra, 207Ra, 208Ra, 209Ra, 210Ra, 211Ra, 212Ra, 213Ra, 214Ra, 215Ra, 216Ra, 217Ra, 218Ra, 219Ra, 220Ra, 221Ra, 222Ra, 223Ra, 224Ra, 225Ra, 226Ra, 227Ra, 228Ra, 229Ra, 230Ra, 231Ra, 232Ra, 233Ra, 234Ra