איטרביום

70
Yb
קבוצה
לא רלוונטי
מחזור
6
חסום
f
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
70
70
103
תכונות כלליות
מספר אטומי
70
מסה אטומי
173.054
מספר מסה
173
קטגוריה
לנתנידים
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Ytterbium was discovered by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac in the year 1878.

In 1907, in Paris, George Urbain separated ytterbia into two constituents.

Ytterbium metal was first made in 1937 by Klemm and Bonner by heating ytterbium chloride and potassium together.

A relatively pure sample of the metal was obtained only in 1953.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 8, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f14 6s2
Yb
Ytterbium is recovered commercially from monazite sand
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
6.965 g/cm3
נקודת התכה
1097.15 K 824 | °C 1515.2 °F
נקודת רתיחה
1469.15 K 1196 | °C 2184.8 °F
חום היתוך
7.7 kJ/mol
חום אידוי
160 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.155 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00028%
שפע ביקום
2×10-7%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure ytterbium
מספר CAS
7440-64-4
מספר CID של PubChem
23992
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
176 pm
רדיוס קוולנטי
187 pm
אלקטרושליליות
1.1 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
6.2542 eV
מסה אטומית
24.79 cm3/mol
מוליכות חום
0.349 W/cm·K
מספר חמצון
2, 3
יישומים
Ytterbium fiber laser amplifiers are used in marking and engraving.

Ytterbium compounds are also used as catalysts in the organic chemical industry.

Ytterbium can be used as a dopant to help improve the grain refinement, strength, and other mechanical properties of stainless steel.
Ytterbium is considered to be moderately toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb
איזוטופים לא יציבים
148Yb, 149Yb, 150Yb, 151Yb, 152Yb, 153Yb, 154Yb, 155Yb, 156Yb, 157Yb, 158Yb, 159Yb, 160Yb, 161Yb, 162Yb, 163Yb, 164Yb, 165Yb, 166Yb, 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb, 178Yb, 179Yb, 180Yb, 181Yb