אירופיום

63
Eu
קבוצה
לא רלוונטי
מחזור
6
חסום
f
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
63
63
89
תכונות כלליות
מספר אטומי
63
מסה אטומי
151.964
מספר מסה
152
קטגוריה
לנתנידים
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
Europium was named after Europe
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 25, 8, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
5.243 g/cm3
נקודת התכה
1099.15 K 826 | °C 1518.8 °F
נקודת רתיחה
1802.15 K 1529 | °C 2784.2 °F
חום היתוך
9.2 kJ/mol
חום אידוי
175 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.182 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00018%
שפע ביקום
5×10-8%
Weakly
זכויות התמונות: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
מספר CAS
7440-53-1
מספר CID של PubChem
23981
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
180 pm
רדיוס קוולנטי
198 pm
אלקטרושליליות
1.2 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
5.6704 eV
מסה אטומית
20.8 cm3/mol
מוליכות חום
0.139 W/cm·K
מספר חמצון
2, 3
יישומים
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
151Eu, 153Eu
איזוטופים לא יציבים
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu