צריום

58
Ce
קבוצה
לא רלוונטי
מחזור
6
חסום
f
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
58
58
82
תכונות כלליות
מספר אטומי
58
מסה אטומי
140.116
מספר מסה
140
קטגוריה
לנתנידים
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
Cerium was named for the asteroid Ceres
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 19, 9, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
6.77 g/cm3
נקודת התכה
1068.15 K 795 | °C 1463 °F
נקודת רתיחה
3716.15 K 3443 | °C 6229.4 °F
חום היתוך
5.5 kJ/mol
חום אידוי
350 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.192 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.006%
שפע ביקום
1×10-6%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
מספר CAS
7440-45-1
מספר CID של PubChem
23974
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
182 pm
רדיוס קוולנטי
204 pm
אלקטרושליליות
1.12 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
5.5387 eV
מסה אטומית
20.67 cm3/mol
מוליכות חום
0.114 W/cm·K
מספר חמצון
2, 3, 4
יישומים
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
איזוטופים לא יציבים
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce