בריום

56
Ba
קבוצה
2
מחזור
6
חסום
s
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
56
56
81
תכונות כלליות
מספר אטומי
56
מסה אטומי
137.327
מספר מסה
137
קטגוריה
מתכת אלקלית עפרורית
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word barys, heavy
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
Barium was identified as a new element in 1774 by Carl Wilhelm Scheele.

Barium was first isolated by electrolysis of molten barium salts in 1808, by Sir Humphry Davy in England.

Robert Bunsen and Augustus Matthiessen obtained pure barium by electrolysis of a molten mixture of barium chloride and ammonium chloride.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 18, 8, 2
מבנה אלקטרוני
[Xe] 6s2
Ba
At low doses, barium acts as a muscle stimulant
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
3.594 g/cm3
נקודת התכה
1000.15 K 727 | °C 1340.6 °F
נקודת רתיחה
2170.15 K 1897 | °C 3446.6 °F
חום היתוך
8 kJ/mol
חום אידוי
140 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.204 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.034%
שפע ביקום
1×10-6%
Barium
זכויות התמונות: Images-of-elements
Barium with a grey oxide layer under argon
מספר CAS
7440-39-3
מספר CID של PubChem
5355457
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
222 pm
רדיוס קוולנטי
215 pm
אלקטרושליליות
0.89 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
5.2117 eV
מסה אטומית
39.24 cm3/mol
מוליכות חום
0.184 W/cm·K
מספר חמצון
2
יישומים
Barium is used as a flashed getter in vacuum tubes to remove the last traces of gases.

It is often used in barium-nickel alloys for spark plug wire.

Barium sulfate is important to the petroleum industry as a drilling fluid in oil and gas wells.

Barium is also used in medicine to detect abnormalities in the digestive system.
Water-soluble barium compounds are poisonous
איזוטופים
איזוטופים יציבים
130Ba, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138Ba
איזוטופים לא יציבים
114Ba, 115Ba, 116Ba, 117Ba, 118Ba, 119Ba, 120Ba, 121Ba, 122Ba, 123Ba, 124Ba, 125Ba, 126Ba, 127Ba, 128Ba, 129Ba, 131Ba, 133Ba, 139Ba, 140Ba, 141Ba, 142Ba, 143Ba, 144Ba, 145Ba, 146Ba, 147Ba, 148Ba, 149Ba, 150Ba, 151Ba, 152Ba, 153Ba