אנטימון

51
Sb
קבוצה
15
מחזור
5
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
51
51
71
תכונות כלליות
מספר אטומי
51
מסה אטומי
121.76
מספר מסה
122
קטגוריה
מתכות למחצה
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
מבנה גבישי
פשוט משולש
היסטוריה
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 18, 5
מבנה אלקטרוני
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
6.685 g/cm3
נקודת התכה
903.78 K 630.63 | °C 1167.13 °F
נקודת רתיחה
1860.15 K 1587 | °C 2888.6 °F
חום היתוך
19.7 kJ/mol
חום אידוי
68 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.207 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00002%
שפע ביקום
4×10-8%
Ultrapure
זכויות התמונות: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
מספר CAS
7440-36-0
מספר CID של PubChem
5354495
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
140 pm
רדיוס קוולנטי
139 pm
אלקטרושליליות
2.05 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
8.6084 eV
מסה אטומית
18.22 cm3/mol
מוליכות חום
0.243 W/cm·K
מספר חמצון
-3, 3, 5
יישומים
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
121Sb, 123Sb
איזוטופים לא יציבים
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb