כסף

47
Ag
קבוצה
11
מחזור
5
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
47
47
61
תכונות כלליות
מספר אטומי
47
מסה אטומי
107.8682
מספר מסה
108
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
The Latin word for silver is argentum
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Silver has been used for thousands of years for ornaments and utensils, for trade, and as the basis for many monetary systems.

Its value as a precious metal was long considered second only to gold.

Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 BC.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 18, 1
מבנה אלקטרוני
[Kr] 4d10 5s1
Ag
In ancient Egypt and Medieval Europe, silver was often more valuable than gold
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
10.49 g/cm3
נקודת התכה
1234.93 K 961.78 | °C 1763.2 °F
נקודת רתיחה
2435.15 K 2162 | °C 3923.6 °F
חום היתוך
11.3 kJ/mol
חום אידוי
255 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.235 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
7.9×10-6%
שפע ביקום
6×10-8%
A
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A pure silver crystal, synthetic electrolytic made with visible dendritic structures
מספר CAS
7440-22-4
מספר CID של PubChem
23954
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
144 pm
רדיוס קוולנטי
145 pm
אלקטרושליליות
1.93 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.5762 eV
מסה אטומית
10.3 cm3/mol
מוליכות חום
4.29 W/cm·K
מספר חמצון
1, 2, 3
יישומים
Silver has long been valued as a precious metal, and is used as an investment, to make ornaments, jewelry, high-value tableware, utensils, and currency coins.

It is also used in electrical contacts and conductors, in mirrors and in catalysis of chemical reactions.

Its compounds are used in photographic film, and dilute silver nitrate solutions and other silver compounds are used as disinfectants and microbiocides
Silver is considered to be non-toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
107Ag, 109Ag
איזוטופים לא יציבים
93Ag, 94Ag, 95Ag, 96Ag, 97Ag, 98Ag, 99Ag, 100Ag, 101Ag, 102Ag, 103Ag, 104Ag, 105Ag, 106Ag, 108Ag, 110Ag, 111Ag, 112Ag, 113Ag, 114Ag, 115Ag, 116Ag, 117Ag, 118Ag, 119Ag, 120Ag, 121Ag, 122Ag, 123Ag, 124Ag, 125Ag, 126Ag, 127Ag, 128Ag, 129Ag, 130Ag