רודיום

45
Rh
קבוצה
9
מחזור
5
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
45
45
58
תכונות כלליות
מספר אטומי
45
מסה אטומי
102.9055
מספר מסה
103
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
כסף
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word rhodon, rose
מבנה גבישי
ממורכז פאה קובי
היסטוריה
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 16, 1
מבנה אלקטרוני
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
12.41 g/cm3
נקודת התכה
2237.15 K 1964 | °C 3567.2 °F
נקודת רתיחה
3968.15 K 3695 | °C 6683 °F
חום היתוך
21.7 kJ/mol
חום אידוי
495 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.243 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
7×10-8%
שפע ביקום
6×10-8%
Rhodium
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
מספר CAS
7440-16-6
מספר CID של PubChem
23948
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
134 pm
רדיוס קוולנטי
142 pm
אלקטרושליליות
2.28 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.4589 eV
מסה אטומית
8.3 cm3/mol
מוליכות חום
1.5 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
יישומים
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
איזוטופים
איזוטופים יציבים
103Rh
איזוטופים לא יציבים
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh