מוליבדן

42
Mo
קבוצה
6
מחזור
5
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
42
42
54
תכונות כלליות
מספר אטומי
42
מסה אטומי
95.96
מספר מסה
96
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
אפור
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word molybdo, lead
מבנה גבישי
ממורכז גוף קובי
היסטוריה
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 13, 1
מבנה אלקטרוני
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
10.22 g/cm3
נקודת התכה
2896.15 K 2623 | °C 4753.4 °F
נקודת רתיחה
4912.15 K 4639 | °C 8382.2 °F
חום היתוך
36 kJ/mol
חום אידוי
600 kJ/mol
קיבול חום סגולי
0.251 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.00011%
שפע ביקום
5×10-7%
Molybdenum
זכויות התמונות: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
מספר CAS
7439-98-7
מספר CID של PubChem
23932
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
139 pm
רדיוס קוולנטי
154 pm
אלקטרושליליות
2.16 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
7.0924 eV
מסה אטומית
9.4 cm3/mol
מוליכות חום
1.38 W/cm·K
מספר חמצון
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
יישומים
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybdenum is toxic in all but small quantities
איזוטופים
איזוטופים יציבים
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
איזוטופים לא יציבים
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo