מוסקוביום

115
Mc
קבוצה
15
מחזור
7
חסום
p
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
115
115
173
תכונות כלליות
מספר אטומי
115
מסה אטומי
[288]
מספר מסה
288
קטגוריה
מתכות מעבר עמידות
צבע
לא רלוונטי
רדיואקטיבי
כן
Named after Moscow Oblast where Dubna is located
מבנה גבישי
לא רלוונטי
היסטוריה
Moscovium was identified in 2004 by a team composed of Russian scientists at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The team reported that they bombarded americium-243 with calcium-48 ions to produce four atoms of moscovium.

These atoms decayed by emission of alpha-particles to nihonium in approximately 100 milliseconds.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
מבנה אלקטרוני
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Mc
Moscovium is historically known as eka-bismuth
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
-
נקודת התכה
-
נקודת רתיחה
-
חום היתוך
לא רלוונטי
חום אידוי
לא רלוונטי
קיבול חום סגולי
-
שפע בקרומב האדמה
לא רלוונטי
שפע ביקום
לא רלוונטי
The
זכויות התמונות: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
מספר CAS
54085-64-2
מספר CID של PubChem
לא רלוונטי
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
-
רדיוס קוולנטי
162 pm
אלקטרושליליות
-
יינון פוטנציאלי
-
מסה אטומית
-
מוליכות חום
-
מספר חמצון
1, 3
יישומים
Moscovium is used for scientific research purposes only.
Moscovium is harmful due to its radioactivity
איזוטופים
איזוטופים יציבים
-
איזוטופים לא יציבים
287Mc, 288Mc, 289Mc, 290Mc, 291Mc