בוהריום

107
Bh
קבוצה
7
מחזור
7
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
107
107
157
תכונות כלליות
מספר אטומי
107
מסה אטומי
[270]
מספר מסה
264
קטגוריה
מתכות מעבר
צבע
לא רלוונטי
רדיואקטיבי
כן
Named after Niels Bohr, the Danish physicist
מבנה גבישי
לא רלוונטי
היסטוריה
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
מבנה אלקטרוני
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Bh
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
37 g/cm3
נקודת התכה
-
נקודת רתיחה
-
חום היתוך
לא רלוונטי
חום אידוי
לא רלוונטי
קיבול חום סגולי
-
שפע בקרומב האדמה
לא רלוונטי
שפע ביקום
לא רלוונטי
The
זכויות התמונות: skepticism.org
The element is named after Niels Bohr, a Danish nuclear physicist
מספר CAS
54037-14-8
מספר CID של PubChem
לא רלוונטי
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
-
רדיוס קוולנטי
141 pm
אלקטרושליליות
-
יינון פוטנציאלי
-
מסה אטומית
-
מוליכות חום
-
מספר חמצון
7
יישומים
Bohrium is used for scientific research purposes only.
Bohrium is harmful due to its radioactivity
איזוטופים
איזוטופים יציבים
-
איזוטופים לא יציבים
260Bh, 261Bh, 262Bh, 263Bh, 264Bh, 265Bh, 266Bh, 267Bh, 268Bh, 269Bh, 270Bh, 271Bh, 272Bh, 273Bh, 274Bh, 275Bh