לורנציום

103
Lr
קבוצה
לא רלוונטי
מחזור
7
חסום
d
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
103
103
159
תכונות כלליות
מספר אטומי
103
מסה אטומי
[262]
מספר מסה
262
קטגוריה
אקטינידים
צבע
לא רלוונטי
רדיואקטיבי
כן
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
מבנה גבישי
לא רלוונטי
היסטוריה
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
אלקטרונים לכל גלגית
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
מבנה אלקטרוני
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
מאפיינים פיזים
פאזה
מוצק
צפיפות החומר
-
נקודת התכה
1900 K 1626.85 | °C 2960.33 °F
נקודת רתיחה
-
חום היתוך
לא רלוונטי
חום אידוי
לא רלוונטי
קיבול חום סגולי
-
שפע בקרומב האדמה
לא רלוונטי
שפע ביקום
לא רלוונטי
Illustration
זכויות התמונות: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
מספר CAS
22537-19-5
מספר CID של PubChem
לא רלוונטי
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
-
רדיוס קוולנטי
-
אלקטרושליליות
1.3 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
4.9 eV
מסה אטומית
-
מוליכות חום
0.1 W/cm·K
מספר חמצון
3
יישומים
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
איזוטופים
איזוטופים יציבים
-
איזוטופים לא יציבים
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr