מימן

1
H
קבוצה
1
מחזור
1
חסום
s
פרוטונים
אלקטרונים
ניוטרונים
1
1
0
תכונות כלליות
מספר אטומי
1
מסה אטומי
1.00794
מספר מסה
1
קטגוריה
יסודות אל-מתכתיים
צבע
ללא צבע
רדיואקטיבי
לא
From the Greek word hydro (water), and genes (forming)
מבנה גבישי
פשוט משושה
היסטוריה
Henry Cavendish was the first to distinguish hydrogen from other gases in 1766 when he prepared it by reacting hydrochloric acid with zinc.

In 1670, English scientist Robert Boyle had observed its production by reacting strong acids with metals.

French scientist Antoine Lavoisier later named the element hydrogen in 1783.
אלקטרונים לכל גלגית
1
מבנה אלקטרוני
1s1
H
Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets
מאפיינים פיזים
פאזה
גז
צפיפות החומר
0.00008988 g/cm3
נקודת התכה
14.01 K -259.14 | °C -434.45 °F
נקודת רתיחה
20.28 K -252.87 | °C -423.17 °F
חום היתוך
0.558 kJ/mol
חום אידוי
0.452 kJ/mol
קיבול חום סגולי
14.304 J/g·K
שפע בקרומב האדמה
0.15%
שפע ביקום
75%
Vial
זכויות התמונות: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure hydrogen
מספר CAS
1333-74-0
מספר CID של PubChem
783
מאפיינים אטומיים
רדיוס אטומי
53 pm
רדיוס קוולנטי
31 pm
אלקטרושליליות
2.2 (אלקטרושליליות)
יינון פוטנציאלי
13.5984 eV
מסה אטומית
14.4 cm3/mol
מוליכות חום
0.001815 W/cm·K
מספר חמצון
-1, 1
יישומים
Liquid hydrogen is used as a rocket fuel.

Hydrogen is commonly used in power stations as a coolant in generators.

Hydrogen's two heavier isotopes (deuterium and tritium) are used in nuclear fusion.

Used as a shielding gas in welding methods such as atomic hydrogen welding.
Hydrogen poses a number of hazards to safety, from fires when mixed with air to being an asphyxiant in its pure form
איזוטופים
איזוטופים יציבים
1H, 2H
איזוטופים לא יציבים
3H, 4H, 5H, 6H, 7H